Menu Close

,,Žaismė ir atradimai“ kasdienėje pedagogo veikloje

Pravieniškių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” pedagogai, vadovaudamiesi į vaiką orientuotu ugdymu, stengiasi organizuoti ugdymo procesą, kad ugdytiniams būtų sudarytos sąlygos patiems aktyviai veikti, tyrinėti, kurti individualiai ir kartu su grupės draugais, pasirenkant įvairius veikimo būdus, priemones. Tai įgyvendinti padeda metodinės medžiagos rinkinys ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“. Puikiai pateiktos vaikams skirtos veiklų idėjos, priemonės įgalina mokytojus veikti kūrybiškai, inovatyviai. Bendradarbiaudamos ir veikdamos kartu, mokytojos kuria situacijas, įtraukiančias vaikus į veiklą, žadinančias norą tyrinėti, kūrybiškai veikti. Šis rinkinys padeda tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą, taikyti inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones.

Skip to content