Menu Close

Vizija, misija, vertybės

 

Misija

Teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Kurti jaukią, saugią, modernią ir sveiką gyvenimo būdą skatinančią aplinką. Tęsti ir kurti tradicijas.

Vizija

Kiekvienas dalyvaujantis lopšelio-darželio gyvenime, veikia saugioje, palaikančioje ir stabilioje aplinkoje, mokosi pagal individualias galimybes, patiria sėkmę, siekdamas asmeninės brandos.

Vertybės

Pagarba, pasitikėjimas ir atsakomybė, atvirumas naujovėms, bendruomeniškumas ir lyderystė, pozityvus profesionalumas ir asmeninis meistriškumas.

Skip to content