Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius bei pažintinius poreikius.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą ir teikiamas vaikams nuo 1 iki 5 metų. Ikimokyklinį ugdymą įgyvendina mokytojai dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant.

Kaišiadorių rajono Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas vyksta 2 kartus per metus (rudenį ir pavasarį). Vertinimas atliekamas vadovaujantis LR ŠMM patvirtintu Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

Skip to content