Menu Close

COVID-19

Gerbiami ugdytinių Tėveliai,

Vyriausybei paskelbus karantiną nuo 2020 m. lapkričio 7 d. vaikai galės lankyti lopšelį-darželį, įstaiga dirbs nuo 7:30 iki 18:00 val.

Nustačius Covid-19 ligos atvejį įstaigoje sieksime taikyti koronaviruso infekcijos plitimą mažinančias priemones ir ugdymo procesą organizuosime nuotoliniu mokymo būdu.

Prašome tėvams (globėjams, rūpintojams) nevesti vaikų į ugdymo įstaigą, kurie turi temperatūros bei išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).

Priėmimas ir atsiėmimas bus vykdomas lauke prie įėjimo į Jūsų vaiko grupę. Ugdytinį prie įėjimo pasitiks mokytojas ir (arba) mokytojo padėjėjas, Jums paskambinus į nurodytą telefono numerį, kurį pateiks grupės mokytojas. Įstaigos darbuotojai pasitinkantys vaikus dėvės apsaugines veido kaukes, todėl prašome vaikams paaiškinti, kad tai grupės mokytojas ir (arba) mokytojo padėjėjas.

Susidarius didesniam atvykusiųjų skaičiui, prašome išlaikyti saugų atstumą.

Ugdymo proceso metu išryškėjus vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite pasiimti vaiką iš įstaigos.

Vaikai į lauką bus vedami taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto. Išėjimai į lauką (koridoriai, tambūrai), grupės, meninio ugdymo salė bus nuolat dezinfekuojami ir vėdinami.

Prašome, kad vaikai į įstaigą neatsineštų žaislų, maisto ir (arba) kitų priemonių iš namų.

Mokestis už paslaugas

Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu  V17-419 „Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.7. papunkčiu (dėl paskelbtos ekstremalios situacijos), mokestis nebus skaičiuojamas.

Labai tikimės, kad laikysimės susitarimų, kartu saugosime Vaikus ir Darbuotojus !

Dėl esamos situacijos pasikeitimų stengsimės pateikti Jums informaciją kuo anksčiau, kad galėtume išspręsti iškilusius klausimus ir (arba) problemas.

Administracija

INFORMACIJA TĖVAMS

VAIKŲ PRIĖMIMAS  Į LOPŠELĮ DARŽELĮ KARANTINO LAIKOTARPIU

 • Siekiant užtikrinti saugumą, numatyta, kad įstaigoje šiuo metu negali lankytis vaikai sergantys lėtinėmis ligomis. Tokius vaikus auginantiems tėvams karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Taip pat į lopšelį-darželį negali būti vedami vaikai, gyvenantys kartu su labiausiai koronavirusinės infekcijos paveikiamais žmonėmis – vyresniais nei 60 metų,  sergančiais lėtinėmis ligomis.
 • Asmenims, lydintiems vaikus į lopšelį-darželį, privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 • Atvykus į įstaigą, grupės rūbinėje gali būti ne daugiau kaip du tėvai ir du ugdytiniai (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu).  Kiti tėvai (globėjai, rūpintojai) laukia lauke išlaikydami saugų 2 metrų atstumą.
 • Tėvai gali informuoti telefono skambučiu grupės mokytoją ir/arba mokytojos padėjėją, kad atvyko į ugdymo įstaigą ir pageidauja, kad vaikas būtų paimamas ir (arba) atsiimamas iš lopšelio-darželio teritorijos.
 • Būtina griežtai laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).
 • Privaloma naudotis dezinfekcijos priemonėmis šalia įėjimo į patalpas ir grupių rūbinėse.
 • Privaloma kiekvieną dieną matuoti į įstaigą priimamų vaikų kūno temperatūrą. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ar kitų požymių), į grupes negali būti priimami. Taip pat kasdien turi būti vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė.
 • Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.

Kaišiadorių  r. Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija

Gerb. Tėveliai,

Vyriausybė nusprendė darželius atidaryti nuo gegužės 18 dienos, todėl tėvams nereikės nešti pažymų dėl negalėjimo dirbti nuotoliniu būdu.

Informuojame, kad vaikai galės sugrįžti į grupes palaipsniui, kad nesame pajėgūs padidinto saugumo sąlygomis iš karto priimti visų vaikų, tol kol tęsiasi karantinas ir viruso plitimo grėsmė išlieka.

Epidemiologai perspėja, kad koronavirusui Lietuvoje dar neišnykus, darželius ir mokyklas atidaryti yra pavojinga, atstumo nesilaikantys ir ligos simptomų nejaučiantys vaikai gali prisidėti prie viruso plitimo.

„Ugdymo įstaiga kartu su bendruomene ir šeimomis turėtų aptarti pagrindinius įsipareigojimus ir susitarti dėl jų laikymosi, nes vaikų ir darbuotojų sveikata yra svarbiausia“, – sako ministras A. Monkevičius.

Jeigu vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, arba kai vaikas gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau tęsti vaiko ugdymą namuose.

Pedagogai, kurie yra pažeidžiami – vyresnio amžiaus, turintys sveikatos problemų arba jei šeimos nariai sirgo ar serga Covid-19 – neturėtų būti kviečiami dirbti grupėje. Jie ir toliau galėtų vykdyti nuotolinį ugdymą. O grupėse dirbantys jų kolegos nuotoliniu ugdymu nebeturėtų užsiimti.

 • maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbtų tik vienoje grupėje, vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;
 • užtikrinant, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
 • užtikrinant, kad šalia įėjimų į patalpas būtų galimybės rankų dezinfekcijai;
 • vertinant visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nebūtų priimami į darželį;
 • darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Vykdant ugdymo procesą šių priemonių dėvėti nereikia);
 • užtikrinant, kad būtų tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
 • užtikrinant, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui;
 • užtikrinant, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Administracija

Gerbiami Tėveliai,

Tikriausiai visi labai apsidžiaugėte išgirdę žinią, jog nuo gegužės 18 d. rengiamasi visuotiniam vaikų priėmimui į lopšelius-darželius. Labai džiaugiamės ir mes, pasiilgę normalaus ritmingo darbo, o labiausiai Jūsų mažųjų.
Lopšelio-darželio administracija

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius informavo, dėl lopšelių-darželių atsidarymo, tik  dar negavome Vyriausybės sprendimo dėl ugdymosi organizavimo karantino metu. Gavę rekomendacijas nedelsiant  informuosime Jus.

Lopšelio-darželio administracija

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Labai svarbu, kad  šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai žinotų, kad nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją” www.tevulinija.lt

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai),


Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją ir epidemiologų rekomendacijas, karantino laikotarpį pratęsia iki 2020 m. balandžio 13 d. Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelyje-darželyje “Ąžuoliukas”, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintas REKOMENDACIJOS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU, ugdymo procesą šiuo laikotarpiu vykdys nuotoliniu būdu uždarose ,,Facebook” .  Mokytojai informaciją teiks elektroniniame dienyne  https://musudarzelis.lt, telefonu, elektroniniu paštu ir kt.

Dėl nemokamo mokinių maitinimo karantino laikotarpiu

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymu  Nr. V-421  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. Įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir dėl karantino Lietuvoje sustabdžius ugdymo procesą, mokinių nemokamas maitinimas Pravieniškių lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas” vykdomas išduodant maisto davinius. Jų paruošimu ir išdavimu rūpinasi  darželis. Informacija teikiama bendraisiais telefonais: direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas 860544066, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 865892077
Skip to content