Menu Close

Tarybos, darbo grupės, komisijos

DARŽELIO TARYBA

Loreta Genevičienė – (pedagogų atstovė), pirmininkas;

Inesa Auželienė – (pedagogų atstovė), sekretorė;

Alvyda Malinauskienė – (pedagogų atstovė), narė;

Eleonora Radzevičiūtė – (bendruomenės atstovė), narė;

 Iveta Bradauskaitė – (tėvų atstovė), narė;

Miglė Andrijauskienė – (tėvų atstovė), narė.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Birutė Tadarauskienė – logopedė, pirmininkė;

Alvyda Malinauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Vilma Uzialko – direktorė, narė;

Loreta Genevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Inesa Auželienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė.


MAITINIMO ORGANIZAVIMO VERTINIMO KOMISIJA

Loreta Genevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos pirmininkė;

Asta Ivinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Gražina Pūrienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.


MATERIALAUS TURTO NURAŠYMO IR MAISTO PRODUKTŲ INVENTORIZAVIMO KOMISIJA

Loreta Genevičienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos pirmininkė;

Inesa Auželienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Nijolė Smagurauskienė –mokytojos padėjėja.


KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Vilma Uzialko, direktorė – komandos  vadovas;

Asta Ivinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

Loreta Genevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

Birutė Tadarauskienė, logopedė narė;

Alvyda Malinauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja narė.


PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS DARBO GRUPĖ

Alvyda Malinauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Vaiko gerovės komisijos pirmininko pavaduotoja;

Inesa Auželienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Vaiko gerovės komisijos sekretorė;

Birutės Tadarauskienė – logopedė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė.

Skip to content