Menu Close

Ieškome ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

 • planuoti grupės ugdomąją veiklą;
 • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
 • ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo (-si) procese;
 • prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo (-si) programas;
 • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą;
 • teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir (ar) dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

CV siųskite el. paštu direktorius@azuoliukodarzelis.lt

Laisvos darbo vietos

Ieškome ikimokyklinio ugdymo mokytojos (1 pareigybei)

Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

 • planuoti grupės ugdomąją veiklą;
 • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
 • ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo (-si) procese;
 • prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo (-si) programas;
 • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą;
 • teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir (ar) dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

CV siųskite el. paštu direktorius@azuoliukodarzelis.lt

Ieškome naujo(s) komandos nario(ės) – psichologo ( 0,25 etato)

Pagrindinės funkcijos:

 • rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
 • įgyvendina socialinio emocinio ugdymo programą ,,Kimochi”;
 • konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais;
 • teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;
 • vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;
 • vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

CV siųskite el. paštu direktorius@azuoliukodarzelis.lt

Skip to content